Programowanie w Językach Skryptowych (studia dzienne)

Laboratorium prowadzone jest do wykładu dra inż. Marcina Janaszewskiego.

Animacja z konferencji INotice 2011

Harmonogram laboratorium

 1. 11 III 2011 r. — zajęcia wprowadzające; Python tutorial
 2. 18 III 2011 r. — Python, podstawy składni, podstawowe typy danych, obsługa plików, tworzenie funkcji, wykrywanie i obsługa błędów (wyjątki), przegląd wybranych modułów standardowych; Zadanie 1
 3. 25 III 2011 r. — Python podstawy c.d.
 4. 1 IV 2011 r. — Visual Python (przykładowy program) – podstawy, podstawowe bryły geometryczne (kule, stożki, prostopadłościany, strzałki); wybór tematu projektu; Realizacja Zadania 2; sprawdzenie zadania 1
 5. 8 IV 2011 r. — animacja w Visual Python, interakcja z użytkownikiem
 6. 15 IV 2011 r. ???
 7. 22 IV 2011 r.FERIE WIOSENNE
 8. 29 IV 2011 r.FERIE WIOSENNE
 9. 6 V 2011 r. — realizacja Zadania 2. cd.
 10. 13 V 2011 r. — Numerical Python - podstawy (mnożenie wektorów, macierzy, macierze obrotów)
 11. 20 V 2011 r. — prezentacja postępów w realizacji Zadania 2
 12. 27 V 2011 r.sprawdzenie Zadania 2 (termin na ocenę 5)
 13. 3 VI 2011 r. — sprawdzenie zaległych projektów ; biblioteka matplotlib (instrukcja)
 14. 10 VI 2011 r. — Zadanie 3 (ocena w trakcie laboratorium) ; waga zadania (wpływ na ocenę końcową): 0.5
  Zakres tematyczny zadania: Python - podstawowe operacje, tworzenie funkcji, obsługa tablic, przetwarzanie łańcuchów tekstowych, Visual Python - tworzenie podstawowych obiektów i figur geometrycznych, Matplotlib - tworzenie prostych wykresów
 1. 17 VI 2011 r. — POPRAWA, sprawdzenie zaległych zadań

Treści zadań

 1. Python - podstawy; waga zadania (wpływ na ocenę końcową): 0.2
 2. Visual Python; waga zadania (wpływ na ocenę końcową): 1
 3. Zadanie 3 - waga zadania (wpływ na ocenę końcową): 0.5

Polecana literatura, materiały, odnośniki

Zasady uzyskania zaliczenia

Wyniki

...